ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

 kontaktní telefon: 774 898 655

 

ÚVOD:

Školení první pomoci pro zaměstnance či laickou veřejnost vás seznámí s obecnými zásadami poskytování první pomoci.

Znalost základních postupů záchrany lidského života by měl ovládat každý zodpovědný člověk, a právě tyto postupy Vám v našem školení zprostředkujeme.

Školení je zaměřeno zejména na první pomoc u život ohrožujících stavů.

 

TÉMATA, KTERÝM SE BUDEME VĚNOVAT:

- obecné zásady první pomoci

- právní zodpovědnost

- zástava dechu a oběhu

- nácvik resuscitace na resuscitační panně

- dušení a vypuzovací manévry

- krvácení

- úrazy včetně popálenin a zásahu elektrickým proudem

- alergické reakce

 

POMOCI VÁŽNĚ NEMOCNÉMU ČI RANĚNÉMU JE MORÁLNÍ ZODPOVĚDNOST NÁS VŠECH

  

O KURZU:

Školit Vás budou profesionální zdravotníci, kteří se věnují záchraně lidského života každý den.

Naši lektoři mají mnohaleté zkušenosti se školením první pomoci a to zábavnou nenásilnou formou, zaměřenou na praktickou stránku věci.

 

Naším cílem je, abyste byli schopni po absolvování kurzu  poskytnout první pomoc v takové míře, která je potřebná a může nemocnému nebo raněnému zachránit život.

 

CENÍK KURZU:

Cena kurzu je proměnlivá a odvíjí se především od Vašich požadavků.

V případě, že vám bude vyhovovat námi nastavená šíře školení a nebude potřeba žádných úprav, je cena daná:

 

1500 kč/hod za každého lektora (školí vždy dva lektoři)

Délka kurzu je 3 hod.

Maximální obsazení kurzu je 15 osob, tím zajistíme co nejefektivnější proškolení.